zoeken

1e prijs: een week Surf-Spirit Camp in Andalusiëvoor 2 personen incl. accommodatie en maaltijden ter waarde van EUR 1580
(reiskosten zijn voor rekening van de winnaar).
aflossingsperiode: flexibel in 2022 in onafhankelijke overeenkomst met surf-spirit.info)
2e en 3e prijs: elk een bord ter waarde van maximaal 989 EUR.
4e tot 10e prijs: een 10 liter Dry Bag elk ter waarde van EUR 19,90 & een CALA Cap elk ter waarde van EUR 19,90

Doe nu mee en win!
Vul gewoon je gegevens in op het contactformulier en vertel ons wat jou de grootste CALA Boards fan aller tijden maakt, en hoe je over je nieuwe board gaat berichten op Insta & Co. 🙂

 

Deelnamevoorwaarden:
De deelname aan de wedstrijd van HappySerivice GmbH, hierna te noemen de exploitant, is gratis en wordt uitsluitend beheerst door deze deelnamevoorwaarden.

Verloopvan de wedstrijd:
Deze wedstrijd begint op 19.11.2021 om 12.00 uur (CET) en eindigt op 31.03.2022 om 12.00 uur (CET). Gedurende deze periode zullen de gebruikers de gelegenheid hebben om aan de wedstrijd deel te nemen.

Deelname:
Om aan de wedstrijd te kunnen deelnemen, moet het deelnameformulier worden ingevuld en verzonden. Bovendien moet de deelnemer "calaboards" en "surfspirit" volgen op het social media platform instagram. Deelname is alleen mogelijk binnen de deelnameperiode. Inzendingen die na de sluitingsdatum worden ontvangen, worden niet in aanmerking genomen voor de loting.
Per deelnemer wordt slechts één inschrijving ingediend voor de wedstrijd. Het is ten strengste verboden om meerdere e-mailadressen te gebruiken om de winkansen te vergroten.
Deelname aan de wedstrijd is gratis.
Als de 1e prijs wordt gewonnen, verbindt de winnaar zich ertoe om minstens 3 foto's van zichzelf en zijn/haar prijs te posten onder de hashtag #calaboards, #surfspirit op zoveel mogelijk socialemediakanalen en deze ter beschikking te stellen van de exploitant van de wedstrijd.

Indien de 2de - 3de prijs wordt gewonnen, verbindt de winnaar zich ertoe om minstens 3 foto's onder de hashtag #calaboards van zichzelf en zijn/haar prijs op zoveel mogelijk socialemediakanalen te posten en ter beschikking te stellen van de operator van de wedstrijd.
Indien de 4de - 10de prijs wordt gewonnen, verbindt de winnaar zich ertoe om minstens 1 foto onder de hashtag #calaboards van zichzelf en zijn/haar prijs op zoveel mogelijk socialemediakanalen te plaatsen en ter beschikking te stellen van de wedstrijdoperator.
Dit zal gebeuren nadat de winnaars zijn getrokken op 31.12.2022.

Deelnemers komen inaanmerking:
Natuurlijke personen die in de Europese Unie wonen en de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt, komen in aanmerking voor deelname. Deelname is niet beperkt tot klanten van de organisator en is niet afhankelijk van de aankoop van goederen of diensten. Indien een deelnemer beperkt is in zijn/haar rechtsbevoegdheid, is de toestemming van zijn/haar wettelijke vertegenwoordiger vereist.
Alle personen die betrokken zijn bij het ontwerp en de uitvoering van de wedstrijd en werknemers van de exploitant, alsmede hun familieleden, komen niet in aanmerking voor deelname aan de wedstrijd. Bovendien behoudt de exploitant zich het recht voor om personen naar eigen goeddunken van deelname uit te sluiten indien daar gegronde redenen voor zijn, bijvoorbeeld in geval van manipulatie in verband met de toegang tot of de uitvoering van de wedstrijd, in geval van overtreding van deze deelnemingsvoorwaarden, in geval van oneerlijk gedrag of in geval van valse of misleidende informatie in verband met de deelname aan de wedstrijd.

Winnen, kennisgeving en verzending van de prijs:

De volgende prijzen worden toegekend:
1e prijs: verblijf van 1 week voor 2 personen bij onze samenwerkingspartner Surf-Spirit in Andalusië
t.w.v. 1580 EURO (reiskosten ten laste van de winnaar)

Aflossingstermijn: flexibel in 2022 in onafhankelijk overleg met surf-spirit.info
2e & 3e prijs: een CALA board t.w.v. maximaal 989 euro
4e t/m 10e prijs: een 10 liter dry bag t.w.v. 19,90 euro & een CALA cap t.w.v. 49,90 euro
De winnaars worden na de sluitingsdatum bepaald door middel van een willekeurige trekking onder alle deelnemers. Als de wedstrijd aan een opdracht is gekoppeld, doen alleen deelnemers die de opdracht correct hebben uitgevoerd mee aan de trekking. De winnaars van de trekking worden tijdig via een aparte e-mail op de hoogte gebracht van hun prijs.
De prijs zal alleen worden overhandigd aan de winnaar of diens wettelijke vertegenwoordiger. De prijs kan niet worden geruild, door de winnaar worden afgehaald of in contanten worden uitbetaald.
Eventuele kosten voor het verzenden van de prijzen zijn voor rekening van de exploitant. Alle bijkomende kosten in verband met het claimen van de prijs zijn voor rekening van de winnaar. De winnaar is verantwoordelijk voor de eventuele belasting van de prijs.
Indien de winnaar na twee verzoeken binnen een periode van 2 weken niet reageert, kan de prijs worden overgedragen aan een andere deelnemer.
Beëindiging van het vergelijkend onderzoek:
De exploitant behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om het vergelijkend onderzoek zonder voorafgaande kennisgeving en zonder opgave van redenen te beëindigen. Dit geldt met name voor alle redenen die het geplande verloop van het vergelijkend onderzoek zouden verstoren of verhinderen.

Privacybeleid

Verantwoordelijk voor de gegevensverwerking in verband met dit vergelijkend onderzoek is:

HappyService GmbH
Thurn-und-Taxis-Platz 6
60313 Frankfurt, Duitsland
Vertegenwoordigd door: Ronny Kießling

1.) Verwerking van uw persoonsgegevens in het kader van het vergelijkend onderzoek

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de goede uitvoering en afhandeling van de wedstrijd en in het bijzonder voor het verzenden van de prijs.

De voor- en achternaam van de desbetreffende deelnemer worden verzameld en opgeslagen met het oog op de uitvoering van de wedstrijd.
Om de prijs te kunnen versturen, verzamelen wij ook de naam, voornaam en het adres van de winnaar(s) en geven deze gegevens door aan een verzendbedrijf dat door ons is aangesteld. Uw gegevens zullen verder niet aan derden worden doorgegeven.

De rechtsgrondslag voor deze verwerking van uw persoonsgegevens is art. 6 lid 1 lit. b DSGVO (uitvoering van precontractuele maatregelen en nakoming van een overeenkomst).
Indien wij de voor- en achternaam van de winnaar(s) afzonderlijk op ons profiel of onze fanpagina publiceren of extern aankondigen, bijvoorbeeld in onze online winkel, gebeurt dit alleen met de voorafgaande, uitdrukkelijke toestemming van de winnaar(s) in overeenstemming met art. 6 (1) lit. a DSGVO.
Indien deelname aan de wedstrijd afhankelijk is gesteld van toestemming voor het ontvangen van onze nieuwsbrief, verzamelen wij ook uw e-mailadres voor het verzenden van de nieuwsbrief. Wij maken gebruik van de zogenaamde dubbele opt-in procedure voor het verzenden van de nieuwsbrief. Dit betekent dat wij u alleen e-mailnieuwsbrieven sturen als u ons uitdrukkelijk hebt bevestigd dat u instemt met het verzamelen en opslaan van uw gegevens met het oog op het verzenden van nieuwsbrieven overeenkomstig art. 6, lid 1, onder a, DSGVO. Wij sturen u dan een bevestigingse-mail waarin u wordt gevraagd te bevestigen dat u in de toekomst nieuwsbrieven wenst te ontvangen door op een overeenkomstige link te klikken. Door de bevestigingslink te activeren, geeft u ons uw toestemming voor het gebruik van uw persoonlijke gegevens in overeenstemming met Art. 6 Para. 1 lit. a DSGVO. De gegevens die door ons worden verzameld wanneer u zich inschrijft voor de nieuwsbrief, worden uitsluitend gebruikt om u via de nieuwsbrief op een publicitaire manier aan te spreken. Het zal niet aan derden worden doorgegeven. U kunt zich te allen tijde afmelden voor de nieuwsbrief via de link die daartoe in de nieuwsbrief is opgenomen of door een bericht te sturen aan de in het begin genoemde verantwoordelijke persoon. Na afmelding wordt de nieuwsbrief stopgezet en worden uw e-mailadres en alle andere in dit kader verstrekte gegevens onmiddellijk uit onze nieuwsbriefdistributielijst verwijderd, tenzij u uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven voor verder gebruik van uw gegevens of wij ons het recht voorbehouden gegevens te gebruiken op een wijze die verder gaat dan dit en wettelijk is toegestaan en waarover wij u hieronder informeren.

2.) Bewaartermijn
Na afloop van de prijsvraag worden uw in het kader van de prijsvraag verwerkte persoonsgegevens uiterlijk drie maanden na afloop van de prijsvraag gewist, tenzij u daadwerkelijk toestemming hebt gegeven voor verdere verwerking (bijv. met betrekking tot het versturen van nieuwsbrieven) en/of wij geen gerechtvaardigd belang hebben bij verdere opslag.

3.) Uw rechten inzake gegevensbescherming
De toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming verleent u de hieronder opgesomde rechten inzake gegevensbescherming indien aan de respectieve wettelijke vereisten is voldaan:

 • Recht op informatie overeenkomstig artikel 15 DSGVO
 • Recht op rectificatie overeenkomstig art. 16 DSGVO
 • Recht op wissing overeenkomstig artikel 17 DSGVO
 • Recht op beperking van de verwerking overeenkomstig art. 18 DSGVO
 • Recht op informatie overeenkomstig artikel 19 van de GDPR
 • Recht op gegevensoverdraagbaarheid overeenkomstig artikel 20 DSGVO
 • Recht om de overeenkomstig artikel 7, lid 3, DSGVO verleende toestemming in te trekken
 • Recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit overeenkomstig art. 77 DSGVO

CALA Boards - Voel de golven

0
  Winkelwagen
  Leeg winkelmandje