zoeken

Privacybeleid

Privacybeleid

1) Informatie over het verzamelen van persoonsgegevens en contactgegevens van de verantwoordelijke voor de verwerking

1.1 Wij zijn verheugd dat u onze website bezoekt en danken u voor uw belangstelling. Hierna informeren wij u over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens wanneer u onze website gebruikt. Persoonsgegevens zijn alle gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd.

1.2 De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking op deze website in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is "Arne Platzbecker Adres": HABEWI GmbH & Co. KG, Palmaille 96, 22767 Hamburg Telefoon: 040/4008966 Fax: 040/4008977 E-mail: datenschutz@habewi.de". De voor de verwerking verantwoordelijke is de natuurlijke of rechtspersoon die, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt.

1.3 Deze website maakt gebruik van SSL- of TLS-encryptie om veiligheidsredenen en ter bescherming van de overdracht van persoonsgegevens en andere vertrouwelijke inhoud (bv. bestellingen of vragen aan de verantwoordelijke persoon). U kunt een versleutelde verbinding herkennen aan de string "https://" en het slotsymbool in uw browserregel.

2) Verzameling van gegevens bij een bezoek aan onze website

Wanneer u onze website alleen ter informatie gebruikt, d.w.z. wanneer u zich niet registreert of anderszins informatie aan ons doorgeeft, verzamelen wij alleen de gegevens die uw browser aan onze server doorgeeft (zogenaamde "server log files"). Wanneer u onze website oproept, verzamelen wij de volgende gegevens, die technisch noodzakelijk zijn om de website aan u te kunnen tonen:

 • Onze bezochte website
 • Datum en tijd van de toegang
 • Hoeveelheid verzonden gegevens in bytes
 • Bron/referentie van waaruit u de pagina hebt bereikt
 • Gebruikte browser
 • Gebruikt besturingssysteem
 • Gebruikt IP-adres (indien van toepassing: in geanonimiseerde vorm)

De verwerking wordt uitgevoerd in overeenstemming met Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO op basis van ons gerechtvaardigd belang om de stabiliteit en functionaliteit van onze website te verbeteren. De gegevens worden niet doorgegeven of op een andere manier gebruikt. Wij behouden ons echter het recht voor om de serverlogbestanden achteraf te controleren indien er concrete aanwijzingen zijn voor illegaal gebruik.

3) Koekjes

Om het bezoek aan onze website aantrekkelijker te maken en het gebruik van bepaalde functies mogelijk te maken, gebruiken wij op verschillende pagina's zogenaamde cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die op uw terminalapparaat zijn opgeslagen. Sommige van de door ons gebruikte cookies worden na het einde van de browsersessie, d.w.z. nadat u uw browser hebt afgesloten, gewist (zogenaamde sessiecookies). Andere cookies blijven op uw eindapparaat staan en zorgen ervoor dat uw browser bij uw volgende bezoek wordt herkend (zogenaamde persistente cookies). Indien cookies worden geplaatst, verzamelen en verwerken zij in individuele mate bepaalde gebruikersinformatie, zoals browser- en locatiegegevens en IP-adreswaarden. Persistente cookies worden automatisch verwijderd na een bepaalde periode, die kan verschillen afhankelijk van de cookie. De duur van de cookie-opslag kunt u vinden in het overzicht van de cookie-instellingen van uw webbrowser.

In sommige gevallen worden cookies gebruikt om het bestelproces te vereenvoudigen door instellingen op te slaan (bv. door de inhoud van een virtueel winkelmandje te onthouden voor een later bezoek aan de website). Indien persoonsgegevens ook worden verwerkt door individuele cookies die door ons worden gebruikt, vindt de verwerking plaats in overeenstemming met art. 6 lid 1 lit. b DSGVO, hetzij voor de uitvoering van het contract, in overeenstemming met art. 6 lid 1 lit. a DSGVO in het geval van gegeven toestemming of in overeenstemming met art. 6 lid 1 lit. f DSGVO ter bescherming van onze gerechtvaardigde belangen in een zo goed mogelijke functionaliteit van de website alsmede een klantvriendelijke en effectieve vormgeving van het paginabezoek.

Wij wijzen u erop dat u uw browser zo kunt instellen dat u geïnformeerd wordt over het plaatsen van cookies en zelf kunt beslissen of u deze accepteert of dat u het accepteren van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen kunt uitsluiten. Elke browser heeft zijn eigen cookie-instellingen. Dit wordt beschreven in het helpmenu van elke browser, waarin wordt uitgelegd hoe u uw cookie-instellingen kunt wijzigen. U kunt deze voor de respectieve browsers vinden onder de volgende links:

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/de-de/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Firefox: https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-erlauben-und-ablehnen
Chroom: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=de&hlrm=en
Safari: https://support.apple.com/de-de/guide/safari/sfri11471/mac
Opera: https://help.opera.com/de/latest/web-preferences/#cookies

Als u geen cookies accepteert, kan de functionaliteit van onze website beperkt zijn.

4) Contact opnemen met

Persoonsgegevens worden verzameld wanneer u contact met ons opneemt (bv. via een contactformulier of e-mail). Welke gegevens worden verzameld in geval van gebruik van een contactformulier, kunt u zien op het desbetreffende contactformulier. Deze gegevens worden uitsluitend opgeslagen en gebruikt om uw verzoek te beantwoorden of om contact met u op te nemen en voor de bijbehorende technische administratie. De rechtsgrondslag voor de verwerking van deze gegevens is ons gerechtvaardigd belang om aan uw verzoek te voldoen in overeenstemming met Art. 6 Para. 1 lit. f DSGVO. Indien uw contact gericht is op het sluiten van een overeenkomst, is de aanvullende rechtsgrondslag voor de verwerking art. 6, lid 1, onder b), DSGVO. Uw gegevens zullen worden gewist nadat uw verzoek is verwerkt. Dit is het geval wanneer uit de omstandigheden blijkt dat de zaak in kwestie definitief is opgehelderd en voor zover er geen wettelijke bewaarplicht bestaat die anders bepaalt.

5) Gegevensverwerking bij het openen van een klantrekening en voor contractverwerking

Op grond van art. 6 lid 1 lit. b DSGVO worden persoonsgegevens verder verzameld en verwerkt indien u deze aan ons verstrekt voor de uitvoering van een contract of bij het openen van een klantenrekening. Welke gegevens worden verzameld, kunt u zien aan de respectieve invulformulieren. Het verwijderen van uw klantenrekening is te allen tijde mogelijk en kan worden gedaan door een bericht te sturen naar het bovenstaande adres van de verantwoordelijke. Wij slaan de door u verstrekte gegevens op en gebruiken ze voor de afwikkeling van het contract. Na de volledige afwikkeling van het contract of de verwijdering van uw klantenaccount worden uw gegevens met betrekking tot de fiscale en handelsrechtelijke bewaartermijnen geblokkeerd en na het verstrijken van deze termijnen verwijderd, tenzij u uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven voor verder gebruik van uw gegevens of ons een wettelijk toegestaan verder gebruik van gegevens is voorbehouden.

6) Commentaarfunctie

In het kader van de commentaarfunctie op deze website worden, naast uw commentaar, ook informatie over het tijdstip van het maken van het commentaar en de door u gekozen naam van de commentator opgeslagen en op deze website gepubliceerd. Bovendien wordt uw IP-adres geregistreerd en opgeslagen. Het opslaan van het IP-adres gebeurt om veiligheidsredenen en voor het geval de betrokkene inbreuk maakt op de rechten van derden door een reactie te plaatsen of illegale inhoud plaatst. Wij hebben uw e-mailadres nodig om contact met u te kunnen opnemen indien een derde partij bezwaar maakt tegen de door u gepubliceerde inhoud omdat deze onwettig zou zijn. De rechtsgrondslag voor de opslag van uw gegevens is art. 6 lid 1 lit. b en f DSGVO. Wij behouden ons het recht voor om commentaren te verwijderen indien deze door derden als onwettig worden bestempeld.

7) Gebruik van klantgegevens voor rechtstreekse reclame

Abonneer u op onze e-mail nieuwsbrief

Als u zich inschrijft voor onze e-mailnieuwsbrief, zullen wij u regelmatig informatie sturen over onze aanbiedingen. Alleen uw e-mailadres is nodig voor het verzenden van de nieuwsbrief. Het verstrekken van verdere gegevens is vrijwillig en wordt gebruikt om u persoonlijk aan te spreken. Wij maken gebruik van de zogenaamde dubbele opt-in procedure voor het verzenden van de nieuwsbrief. Dit betekent dat wij u pas een e-mailnieuwsbrief sturen nadat u uitdrukkelijk hebt bevestigd dat u toestemming geeft voor het ontvangen van nieuwsbrieven. Wij sturen u dan een bevestigingse-mail waarin u wordt gevraagd te bevestigen dat u de nieuwsbrief in de toekomst wenst te ontvangen door op een geschikte link te klikken.

Door de bevestigingslink te activeren, geeft u ons uw toestemming voor het gebruik van uw persoonlijke gegevens in overeenstemming met Art. 6 para. 1 lit. a DSGVO. Wanneer u zich inschrijft voor de nieuwsbrief, slaan wij uw IP-adres op dat is ingevoerd door uw internet service provider (ISP), evenals de datum en het tijdstip van inschrijving, om eventueel misbruik van uw e-mailadres op een later tijdstip te kunnen traceren. De gegevens die door ons worden verzameld wanneer u zich inschrijft voor de nieuwsbrief, worden uitsluitend gebruikt om u via de nieuwsbrief op een publicitaire manier aan te spreken. U kunt zich te allen tijde afmelden voor de nieuwsbrief via de link die daartoe in de nieuwsbrief is opgenomen of door een bericht te sturen aan de in het begin genoemde verantwoordelijke persoon. Na afmelding wordt uw e-mailadres onmiddellijk uit de distributielijst van onze nieuwsbrief verwijderd, tenzij u uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven voor verder gebruik van uw gegevens of wij ons het recht voorbehouden uw gegevens te gebruiken op een manier die verder gaat dan dit en wettelijk is toegestaan en waarover wij u in deze verklaring informeren.

8) Gegevensverwerking voor orderafhandeling

8.1 Voor de afwikkeling van uw bestelling werken wij samen met onderstaande dienstverlener(s), die ons geheel of gedeeltelijk ondersteunen bij de uitvoering van gesloten overeenkomsten. Bepaalde persoonsgegevens worden aan deze dienstverleners doorgegeven overeenkomstig de volgende informatie.

De door ons verzamelde persoonsgegevens worden in het kader van de contractafwikkeling aan het met de levering belaste transportbedrijf doorgegeven, voor zover dit voor de levering van de goederen noodzakelijk is. Wij geven uw betalingsgegevens in het kader van de betalingsverwerking door aan de in opdracht gegeven kredietinstelling, voor zover dit voor de betalingsverwerking noodzakelijk is. Indien gebruik wordt gemaakt van betalingsdienstaanbieders, zullen wij u daar hieronder uitdrukkelijk over informeren. De rechtsgrondslag voor de doorgifte van gegevens is Art. 6 Par. 1 lit. b DSGVO.

8.2 Gebruik van speciale dienstverleners voor orderverwerking en -afhandeling

- Billbee
De afwikkeling van de bestelling geschiedt via de dienstverlener "Billbee" (Billbee GmbH, Paulinenstrasse 54, 32756 Detmold). Naam, adres en, indien van toepassing, andere persoonlijke gegevens zullen worden doorgegeven aan Billbee in overeenstemming met Art. 6 Para. 1 lit. b DSGVO uitsluitend voor het doel van de verwerking van de online bestelling. Uw gegevens worden alleen doorgegeven voor zover dit daadwerkelijk noodzakelijk is voor de afhandeling van de bestelling. Details van Billbee's gegevensbescherming en haar privacy beleid kan worden bekeken op Billbee's website op "billbee.io".

8.3 Doorgifte van persoonsgegevens aan leveranciers van verzendingsdiensten

- DHL
Indien de goederen door DHL (DHL Paket GmbH, Sträßchensweg 10, 53113 Bonn) worden geleverd, geven wij uw e-mailadres overeenkomstig art. 6 lid 1 letter a DSGVO vóór de levering van de goederen aan DHL door voor het overeenkomen van een leveringsdatum of voor de kennisgeving van levering, voor zover u hiervoor in het bestelproces uitdrukkelijk uw toestemming heeft gegeven. Anders geven wij de naam van de ontvanger en het afleveradres alleen door aan DHL met het oog op de levering in overeenstemming met art. 6 lid 1 lit. b DSGVO. Deze informatie zal alleen worden doorgegeven indien dit noodzakelijk is voor de levering van de goederen. In dit geval is een voorafgaande coördinatie van de leveringsdatum met DHL of een kennisgeving van de levering niet mogelijk.
De toestemming kan te allen tijde met werking voor de toekomst ten aanzien van de hierboven genoemde verantwoordelijke persoon of ten aanzien van de transportdienstverlener DHL worden herroepen.
- DPD
Indien de goederen door de transportdienstverlener DPD (DPD Deutschland GmbH, Wailandtstraße 1, 63741 Aschaffenburg, Duitsland) worden geleverd, geven wij uw e-mailadres en telefoonnummer overeenkomstig art. 6 lid 1 sub a DSGVO vóór de levering van de goederen aan DPD door met het oog op de coördinatie van een leveringsdatum of de kennisgeving van de levering, voor zover u hiermee tijdens het bestelproces uitdrukkelijk hebt ingestemd. Anders geven wij de naam van de ontvanger en het afleveradres alleen door aan DPD met het oog op de levering overeenkomstig Art. 6 Par. 1 lit. b DSGVO. Deze informatie zal alleen worden doorgegeven indien dit noodzakelijk is voor de levering van de goederen. In dit geval is voorafgaande coördinatie van de leveringsdatum met DPD of kennisgeving van de levering niet mogelijk.
De toestemming kan te allen tijde met werking voor de toekomst worden ingetrokken ten aanzien van de hierboven genoemde verantwoordelijke persoon of ten aanzien van de vervoersdienstverlener DPD.
- UPS
Indien de goederen door de transportdienstverlener UPS (United Parcel Service Deutschland Inc. & Co. OHG, Görlitzer Straße 1, 41460 Neuss) worden geleverd, zullen wij uw e-mailadres conform art. 6 lid 1 sub a DSGVO vóór de levering van de goederen aan UPS doorgeven om een leveringsdatum af te stemmen of om de levering te melden, voor zover u hiervoor tijdens het bestelproces uitdrukkelijk uw toestemming hebt gegeven. Anders geven wij de naam van de ontvanger en het afleveradres alleen door aan UPS ten behoeve van de aflevering overeenkomstig art. 6 lid 1 sub b DSGVO. Deze informatie zal alleen worden doorgegeven indien dit noodzakelijk is voor de levering van de goederen. In dit geval is voorafgaande coördinatie van de afleverdatum met UPS of het doorgeven van statusinformatie over de aflevering van de zending niet mogelijk.
De toestemming kan te allen tijde met werking voor de toekomst worden herroepen ten aanzien van de hierboven genoemde verantwoordelijke persoon of ten aanzien van de transportdienstverlener UPS.

8.4 Gebruik van betalingsdienstaanbieders (betalingsdiensten)

– Apple Pay
Wenn Sie sich für die Zahlungsart „Apple Pay“ der Apple Distribution International (Apple), Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Irland, entscheiden, erfolgt die Zahlungsabwicklung über die „Apple Pay“-Funktion Ihres mit iOS, watchOS oder macOS betriebenen Endgerätes durch die Belastung einer bei „Apple Pay“ hinterlegten Zahlungskarte. Apple Pay verwendet hierbei Sicherheitsfunktionen, die in die Hardware und Software Ihres Geräts integriert sind, um Ihre Transaktionen zu schützen. Für die Freigabe einer Zahlung ist somit die Eingabe eines zuvor durch Sie festgelegten Codes sowie die Verifizierung mittels der „Face ID“- oder „Touch ID“ – Funktion ihres Endgerätes erforderlich.
Zum Zwecke der Zahlungsabwicklung werden Ihre im Rahmen des Bestellvorgangs mitgeteilten Informationen nebst den Informationen über Ihre Bestellung in verschlüsselter Form an Apple weitergegeben. Apple verschlüsselt diese Daten sodann erneut mit einem entwicklerspezifischen Schlüssel, bevor die Daten zur Durchführung der Zahlung an den Zahlungsdienstleister der in Apple Pay hinterlegten Zahlungskarte übermittelt werden. Die Verschlüsselung sorgt dafür, dass nur die Website, über die der Einkauf getätigt wurde, auf die Zahlungsdaten zugreifen kann. Nachdem die Zahlung getätigt wurde, sendet Apple zur Bestätigung des Zahlungserfolges Ihre Geräteaccountnummer sowie einen transaktionsspezifischen, dynamischen Sicherheitscode an die Ausgangswebsite.
Sofern bei den beschriebenen Übermittlungen personenbezogene Daten verarbeitet werden, erfolgt die Verarbeitung ausschließlich zum Zwecke der Zahlungsabwicklung gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO.
Apple bewahrt anonymisierte Transaktionsdaten auf, darunter der ungefähre Kaufbetrag, das ungefähre Datum und die ungefähre Uhrzeit sowie die Angabe, ob die Transaktion erfolgreich abgeschlossen wurde. Durch die Anonymisierung wird ein Personenbezug vollständig ausgeschlossen. Apple nutzt die anonymisierten Daten zur Verbesserung von „Apple Pay“ und anderen Apple-Produkten und Diensten.
Wenn Sie Apple Pay auf dem iPhone oder der Apple Watch zum Abschluss eines Kaufs verwenden, den Sie über Safari auf dem Mac getätigt haben, kommunizieren der Mac und das Autorisierungsgerät über einen verschlüsselten Kanal auf den Apple-Servern. Apple verarbeitet oder speichert keine dieser Informationen in einem Format, mit dem Ihre Person identifiziert werden kann. Sie können die Möglichkeit zur Verwendung von Apple Pay auf Ihrem Mac in den Einstellungen Ihres iPhone deaktivieren. Gehen Sie zu "Wallet & Apple Pay", und deaktivieren Sie "Zahlungen auf Mac erlauben".
Weitere Hinweise zum Datenschutz bei Apple Pay finden Sie unter der nachstehenden Internetadresse: https://support.apple.com/de-de/HT203027
– Google Pay
Wenn Sie sich für die Zahlungsart „Google Pay“ der Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irland („Google“) entscheiden, erfolgt die Zahlungsabwicklung über die „Google Pay“-Applikation Ihres mit mindestens Android 4.4 („KitKat“) betriebenen und über eine NFC-Funktion verfügenden mobilen Endgeräts durch die Belastung einer bei Google Pay hinterlegten Zahlungskarte oder einem dort verifizierten Bezahlsystem (z.B. PayPal). Für die Freigabe einer Zahlung über Google Pay in Höhe von mehr als 25,- € ist das vorherige Entsperren Ihres mobilen Endgerätes durch die jeweils eingerichtete Verifikationsmaßnahme (etwa Gesichtserkennung, Passwort, Fingerabdruck oder Muster) erforderlich.
Zum Zwecke der Zahlungsabwicklung werden Ihre im Rahmen des Bestellvorgangs mitgeteilten Informationen nebst den Informationen über Ihre Bestellung an Google weitergegeben. Google übermittelt sodann Ihre in Google Pay hinterlegten Zahlungsinformationen in Form einer einmalig vergebenen Transaktionsnummer an die Ausgangswebsite, mit der eine erfolgte Zahlung verifiziert wird. Diese Transaktionsnummer enthält keinerlei Informationen zu den realen Zahldaten Ihrer bei Google Pay hinterlegten Zahlungsmittel, sondern wird als einmalig gültiger numerischer Token erstellt und übermittelt. Bei sämtlichen Transaktionen über Google Pay tritt Google lediglich als Vermittler zur Abwicklung des Bezahlvorgangs auf. Die Durchführung der Transaktion erfolgt ausschließlich im Verhältnis zwischen dem Nutzer und der Ausgangswebsite durch Belastung des bei Google Pay hinterlegten Zahlungsmittels.
Sofern bei den beschriebenen Übermittlungen personenbezogene Daten verarbeitet werden, erfolgt die Verarbeitung ausschließlich zum Zwecke der Zahlungsabwicklung gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO.
Google behält sich vor, bei jeder über Google Pay getätigten Transaktion bestimmte vorgangsspezifische Informationen zu erheben, zu speichern und auszuwerten. Hierzu gehören Datum, Uhrzeit und Betrag der Transaktion, Händlerstandort und -beschreibung, eine vom Händler bereitgestellte Beschreibung der gekauften Waren oder Dienste, Fotos, die Sie der Transaktion beigefügt haben, der Name und die E-Mail-Adresse des Verkäufers und Käufers bzw. des Absenders und Empfängers, die verwendete Zahlungsmethode, Ihre Beschreibung für den Grund der Transaktion sowie gegebenenfalls das mit der Transaktion verbundene Angebot.
Laut Google erfolgt diese Verarbeitung ausschließlich gemäß Art. 6 Abs.1 lit. f DSGVO auf Basis des berechtigten Interesses an der ordnungsgemäßen Rechnungslegung, der Verifizierung von Vorgangsdaten und der Optimierung und Funktionserhaltung des Google Pay-Dienstes.
Google behält sich außerdem vor, die verarbeiteten Vorgangsdaten mit weiteren Informationen zusammenzuführen, die bei der Nutzung weiterer Google-Dienste durch Google erhoben und gespeichert werden.
Die Nutzungsbedingungen von Google Pay finden sich hier:
https://payments.google.com/payments/apis-secure/u/0/get_legal_document?ldo=0&ldt=googlepaytos&ldl=de
Weitere Hinweise zum Datenschutz bei Google Pay finden Sie unter der nachstehenden Internetadresse:
https://payments.google.com/payments/apis-secure/get_legal_document?ldo=0&ldt=privacynotice&ldl=de
– Klarna
Bei Auswahl einer Klarna-Zahlungsdienstleistung erfolgt die Zahlungsabwicklung über die Klarna Bank AB (publ) [https://www.klarna.com/de], Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Schweden (nachfolgend „Klarna“). Um die Abwicklung der Zahlung zu ermöglichen, werden Ihre persönlichen Daten (Vor- und Nachname, Straße, Hausnummer, Postleitzahl, Ort, Geschlecht, E-Mail-Adresse, Telefonnummer und IP-Adresse) sowie Daten, welche im Zusammenhang mit der Bestellung stehen (z. B. Rechnungsbetrag, Artikel, Lieferart) zum Zweck der Identitäts- und Bonitätsprüfung an Klarna weitergegeben, sofern Sie hierin gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO im Rahmen des Bestellprozesses ausdrücklich eingewilligt haben. An welche Auskunfteien Ihre Daten hierbei weitergeleitet werden können, können Sie hier einsehen:
https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/0/de_de/credit_rating_agencies
Die Bonitätsauskunft kann Wahrscheinlichkeitswerte enthalten (sog. Score-Werte). Soweit Score-Werte in das Ergebnis der Bonitätsauskunft einfließen, haben sie ihre Grundlage in einem wissenschaftlich anerkannten mathematisch-statistischen Verfahren. In die Berechnung der Score-Werte fließen unter anderem, aber nicht ausschließlich, Anschriftendaten ein. Die erhaltenen Informationen über die statistische Wahrscheinlichkeit eines Zahlungsausfalls verwendet Klarna für eine abgewogene Entscheidung über die Begründung, Durchführung oder Beendigung des Vertragsverhältnisses.
Sie können Ihre Einwilligung jederzeit durch eine Nachricht an den für die Datenverarbeitung Verantwortlichen oder gegenüber Klarna widerrufen. Jedoch bleibt Klarna ggf. weiterhin berechtigt, Ihre personenbezogenen Daten zu verarbeiten, sofern dies zur vertragsgemäßen Zahlungsabwicklung erforderlich ist.
Ihre Personenangaben werden in Übereinstimmung mit den geltenden Datenschutzbestimmungen und entsprechend den Angaben in Klarnas Datenschutzbestimmungen für Betroffene mit Sitz in Deutschland https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/0/de_de/privacy
bzw. für Betroffene mit Sitz in Österreich https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/0/de_at/privacy
behandelt.
– Paypal
Bei Zahlung via PayPal, Kreditkarte via PayPal, Lastschrift via PayPal oder – falls angeboten – "Kauf auf Rechnung" oder „Ratenzahlung“ via PayPal geben wir Ihre Zahlungsdaten im Rahmen der Zahlungsabwicklung an die PayPal (Europe) S.a.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (nachfolgend "PayPal"), weiter. Die Weitergabe erfolgt gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO und nur insoweit, als dies für die Zahlungsabwicklung erforderlich ist.
PayPal behält sich für die Zahlungsmethoden Kreditkarte via PayPal, Lastschrift via PayPal oder – falls angeboten – "Kauf auf Rechnung" oder „Ratenzahlung“ via PayPal die Durchführung einer Bonitätsauskunft vor. Hierfür werden Ihre Zahlungsdaten gegebenenfalls gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO auf Basis des berechtigten Interesses von PayPal an der Feststellung Ihrer Zahlungsfähigkeit an Auskunfteien weitergegeben. Das Ergebnis der Bonitätsprüfung in Bezug auf die statistische Zahlungsausfallwahrscheinlichkeit verwendet PayPal zum Zweck der Entscheidung über die Bereitstellung der jeweiligen Zahlungsmethode. Die Bonitätsauskunft kann Wahrscheinlichkeitswerte enthalten (sog. Score-Werte). Soweit Score-Werte in das Ergebnis der Bonitätsauskunft einfließen, haben sie ihre Grundlage in einem wissenschaftlich anerkannten mathematisch-statistischen Verfahren. In die Berechnung der Score-Werte fließen unter anderem, aber nicht ausschließlich, Anschriftendaten ein. Weitere datenschutzrechtliche Informationen, unter anderem zu den verwendeten Auskunfteien, entnehmen Sie bitte der Datenschutzerklärung von PayPal: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full
Sie können dieser Verarbeitung Ihrer Daten jederzeit durch eine Nachricht an PayPal widersprechen. Jedoch bleibt PayPal ggf. weiterhin berechtigt, Ihre personenbezogenen Daten zu verarbeiten, sofern dies zur vertragsgemäßen Zahlungsabwicklung erforderlich ist.
– SOFORT
Bei Auswahl der Zahlungsart „SOFORT“ erfolgt die Zahlungsabwicklung über den Zahlungsdienstleister SOFORT GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 München, Deutschland (im Folgenden „SOFORT“), an den wir Ihre im Rahmen des Bestellvorgangs mitgeteilten Informationen nebst den Informationen über Ihre Bestellung gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO weitergeben. Die Sofort GmbH ist Teil der Klarna Group (Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 11134 Stockholm, Schweden). Die Weitergabe Ihrer Daten erfolgt ausschließlich zum Zweck der Zahlungsabwicklung mit dem Zahlungsdienstleister SOFORT und nur insoweit, als sie hierfür erforderlich ist. Unter der nachstehenden Internetadresse erhalten Sie weitere Informationen über die Datenschutzbestimmungen von SOFORT: https://www.klarna.com/sofort/datenschutz
– Stripe
Wenn Sie sich für eine Zahlungsart des Paymentdienstleisters Stripe entscheiden, erfolgt die Zahlungsabwicklung über den Paymentdienstleister Stripe Payments Europe Ltd., 1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin, Irland, an den wir Ihre im Rahmen des Bestellvorgangs mitgeteilten Informationen nebst den Informationen über Ihre Bestellung (Name, Anschrift, Kontonummer, Bankleitzahl, evtl. Kreditkartennummer, Rechnungsbetrag, Währung und Transaktionsnummer) gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO weitergeben. Nähere Informationen zum Datenschutz von Stripe finden Sie unter der URL https://stripe.com/de/privacy#translation.
Stripe behält sich vor, eine Bonitätsprüfung auf der Grundlage mathematisch-statistischer Verfahren durchzuführen, um das berechtigte Interesse an der Feststellung der Zahlungsfähigkeit des Nutzers zu wahren. Die für eine Bonitätsprüfung notwendigen und im Rahmen der Zahlungsabwicklung erhaltenen personenbezogenen Daten übermittelt Stripe gegebenenfalls an ausgewählte Auskunfteien, welche Stripe Nutzern auf Anfrage offenlegt. Die Bonitätsauskunft kann Wahrscheinlichkeitswerte enthalten (sog. Score-Werte). Soweit Score-Werte in das Ergebnis der Bonitätsauskunft einfließen, haben diese ihre Grundlage in einem wissenschaftlich anerkannten mathematisch-statistischem Verfahren. In die Berechnung der Score-Werte fließen unter anderem, aber nicht ausschließlich, Anschriftendaten ein. Das Ergebnis der Bonitätsprüfung in Bezug auf die statistische Zahlungsausfallwahrscheinlichkeit verwendet Stripe zum Zwecke der Entscheidung über die Nutzungsberechtigung für die gewählte Zahlungsmethode.
Sie können dieser Verarbeitung Ihrer Daten jederzeit durch eine Nachricht an Stripe oder die beauftragten Auskunfteien widersprechen.
Jedoch bleibt Stripe ggf. weiterhin berechtigt, Ihre personenbezogenen Daten zu verarbeiten, sofern dies zur vertragsgemäßen Zahlungsabwicklung erforderlich ist.

9) Contact opnemen met de beoordelingsherinnering

Rating herinnering door Trusted Shops
Indien u ons hiervoor tijdens of na uw bestelling uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven conform art. 6 lid 1 sub a DSGVO, geven wij uw e-mailadres door aan het ratingplatform Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str. 15c, 50823 Keulen (www.trustedshops.de), zodat zij u per e-mail een rating reminder kunnen sturen.
U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door een bericht te sturen naar de verantwoordelijke voor de verwerking of naar het ratingplatform.

10) Gebruik van rating- en goedkeuringsafbeeldingen

Vertrouwde winkels Trustbadge

Om ons Trusted Shops keurmerk te tonen en om kopers na een bestelling het Trusted Shops lidmaatschap aan te bieden, is de Trusted Shops vertrouwensbadge op deze website geïntegreerd.

Dit dient ter bescherming van onze legitieme belangen bij een optimale marketing van ons aanbod, die in het kader van een belangenafweging zwaarder wegen dan onze belangen, Art. 6 (1) lit. f DSGVO. De Trustbadge en de daarmee geadverteerde diensten zijn een aanbod van Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str. 15C, 50823 Keulen.

Bij het oproepen van de Trustbadge slaat de webserver automatisch een zogenaamd serverlogbestand op, dat bijvoorbeeld uw IP-adres, de datum en het tijdstip van het oproepen, de hoeveelheid overgedragen gegevens en de aanvragende provider (toegangsgegevens) bevat en de oproepen documenteert. Deze toegangsgegevens worden niet geëvalueerd en worden automatisch overschreven ten laatste zeven dagen na het einde van uw bezoek aan de site.

Verdere persoonsgegevens worden alleen aan Trusted Shops doorgegeven, wanneer u na het afronden van een bestelling besluit om de producten van Trusted Shops te gebruiken of wanneer u zich reeds voor het gebruik ervan hebt aangemeld. In dat geval is de contractuele overeenkomst tussen u en Trusted Shops van toepassing.

11) Gebruik van sociale media: sociale plugins

11.1 Facebook plugins met Shariff oplossing

Onze website maakt gebruik van zogenaamde social plugins ("plugins") van het sociale netwerk Facebook, dat wordt geëxploiteerd door Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland ("Facebook").

Om de bescherming van uw gegevens bij een bezoek aan onze website te verhogen, zijn deze knoppen niet volledig als plug-ins geïntegreerd, maar alleen via een HTML-link op de pagina. Deze vorm van integratie zorgt ervoor dat wanneer u een pagina van onze website oproept die dergelijke knoppen bevat, er nog geen verbinding met de Facebook-servers tot stand wordt gebracht. Als u op de knop klikt, wordt een nieuw browservenster geopend en wordt de Facebook-pagina opgeroepen waar u de plug-ins kunt gebruiken (eventueel na het invoeren van uw inloggegevens).

Voor het doel en de omvang van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door Facebook, alsmede uw rechten in dit verband en instellingsmogelijkheden ter bescherming van uw privacy verwijzen wij u naar het privacybeleid van Facebook: https://www.facebook.com/policy.php

11.2 Instagram plugin als Shariff oplossing

Onze website maakt gebruik van zogenaamde sociale plugins ("plugins") van de onlinedienst Instagram, die wordt geëxploiteerd door Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland ("Facebook").

Om de bescherming van uw gegevens bij een bezoek aan onze website te verhogen, zijn deze knoppen geen onbeperkte plugins, maar worden zij alleen via een HTML-link in de pagina geïntegreerd. Deze vorm van integratie zorgt ervoor dat wanneer u een pagina van onze website oproept die dergelijke knoppen bevat, er nog geen verbinding tot stand wordt gebracht met de servers van Instagram. Wanneer u op de knop klikt, wordt een nieuw browservenster geopend en wordt de Instagram-pagina opgeroepen, waar u met de plugins kunt werken (eventueel na het invoeren van uw inloggegevens).

Voor het doel en de omvang van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door Instagram, alsmede voor uw rechten in dit verband en instellingsmogelijkheden ter bescherming van uw privacy, verwijzen wij u naar het privacybeleid van Instagram: https://help.instagram.com/155833707900388/

12) Gebruik van sociale media: video's

12.1 Gebruik van Vimeo video's

Plugins van het videoportaal Vimeo van Vimeo, LLC, 555 West 18th Street, New York, New York 10011, USA zijn op onze website geïntegreerd. Wanneer u een pagina van onze website oproept die een dergelijke plugin bevat, maakt uw browser een rechtstreekse verbinding met de servers van Vimeo. De inhoud van de plugin wordt door Vimeo rechtstreeks naar uw browser gestuurd en in de pagina geïntegreerd. Door deze integratie ontvangt Vimeo de informatie dat uw browser de betreffende pagina van onze website heeft bezocht, zelfs als u geen Vimeo-account hebt of momenteel niet bij Vimeo bent ingelogd. Deze informatie (inclusief uw IP-adres) wordt door uw browser rechtstreeks naar een server van Vimeo in de VS gestuurd en daar opgeslagen.
Als u bent ingelogd bij Vimeo, kan Vimeo uw bezoek aan onze website direct toewijzen aan uw Vimeo-account. Als u interactie heeft met de plug-ins (bijvoorbeeld door op de startknop van een video te klikken), wordt deze informatie ook rechtstreeks naar een Vimeo-server verzonden en daar opgeslagen.

De beschreven gegevensverwerkingen worden uitgevoerd in overeenstemming met Art. 6 (1) lit. f DSGVO op basis van Vimeo's legitieme belang bij marktonderzoek en het op behoeften gebaseerde ontwerp van de Vimeo-service.

Als u niet wilt dat Vimeo de via onze website verzamelde gegevens rechtstreeks aan uw Vimeo-account toekent, moet u zich bij Vimeo uitloggen voordat u onze website bezoekt.

Voor het doel en de omvang van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door Vimeo, alsmede uw rechten in dit verband en instellingsmogelijkheden ter bescherming van uw privacy, verwijzen wij u naar het privacybeleid van Vimeo: https://vimeo.com/privacy

Het hulpprogramma voor het bijhouden van Google Analytics van Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland, wordt automatisch geïntegreerd in video's van Vimeo die op onze site zijn ingesloten. Dit is de eigen tracking van Vimeo, waartoe wij geen toegang hebben en die niet door onze site kan worden beïnvloed. Google Analytics gebruikt zogenaamde "cookies" voor tracking, tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

Deze verwerking wordt uitgevoerd in overeenstemming met Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO op basis van het legitieme belang van Vimeo bij de statistische analyse van gebruikersgedrag voor optimalisatie- en marketingdoeleinden.

Voor zover wettelijk vereist, hebben wij uw toestemming verkregen voor de verwerking van uw gegevens zoals hierboven beschreven in overeenstemming met Art. 6 Para. 1 lit. a DSGVO. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken met werking voor de toekomst. Om uw herroeping uit te voeren, deactiveert u deze dienst in de "Cookie Consent Tool" op de website.

12.2 Gebruik van Youtube-video's

Deze website gebruikt de embeddingsfunctie van Youtube om video's weer te geven en af te spelen van de provider "Youtube", die toebehoort aan Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland ("Google").

Hier wordt de uitgebreide gegevensbeschermingsmodus gebruikt, die volgens de aanbieder alleen de opslag van gebruikersinformatie in gang zet wanneer de video('s) wordt/worden afgespeeld. Als de weergave van ingesloten Youtube-video's wordt gestart, gebruikt de aanbieder "Youtube" cookies om informatie over het gebruikersgedrag te verzamelen. Volgens informatie van "Youtube" worden deze onder meer gebruikt om videostatistieken te verzamelen, om de gebruiksvriendelijkheid te verbeteren en om misbruik te voorkomen. Als u bij Google bent ingelogd, worden uw gegevens direct aan uw account toegewezen wanneer u op een video klikt. Als u niet wilt dat uw gegevens worden gekoppeld aan uw YouTube-profiel, moet u uitloggen voordat u de knop activeert. Google slaat uw gegevens op (zelfs voor gebruikers die niet zijn ingelogd) als gebruiksprofielen en evalueert deze. Een dergelijke evaluatie wordt in het bijzonder uitgevoerd in overeenstemming met Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO op basis van de legitieme belangen van Google bij de weergave van gepersonaliseerde reclame, marktonderzoek en/of het op de behoeften afgestemde ontwerp van haar website. U hebt het recht bezwaar te maken tegen het aanmaken van deze gebruikersprofielen, waarbij u contact moet opnemen met YouTube om dit recht uit te oefenen. Bij gebruik van YouTube kunnen persoonsgegevens ook worden doorgegeven aan de servers van Google LLC. in de VS.
Onafhankelijk van de weergave van de ingebedde video's wordt bij het oproepen van deze website telkens een verbinding met het Google-netwerk tot stand gebracht, die zonder onze invloed verdere gegevensverwerkingen in gang kan zetten.

Meer informatie over gegevensbescherming bij "Youtube" is te vinden in de gebruiksvoorwaarden van Youtube op https://www.youtube.com/static?template=terms en in de verklaring van Google over gegevensbescherming op https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

Voor zover wettelijk vereist, hebben wij uw toestemming verkregen voor de verwerking van uw gegevens zoals hierboven beschreven in overeenstemming met Art. 6 Para. 1 lit. a DSGVO. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken met werking voor de toekomst. Om uw herroeping uit te voeren, deactiveert u deze dienst in de "Cookie Consent Tool" op de website.

13) Online marketing

13.1 Hubspot

Deze website maakt gebruik van de diensten van HubSpot, een op software gebaseerde marketingdienst van HubSpot Ireland Ltd, 2nd Floor 30 North Wall Quay, Dublin 1, Ierland.

Met behulp van Hubspot kunnen verschillende diensten op het gebied van klantenservice en klantenbeheer digitaal worden gesynchroniseerd en via een centrale gebruikersinterface worden verwerkt. HubSpot maakt het genereren van leads, centrale e-mail- en nieuwsbriefmarketing, contactbeheer via de indeling van gebruikersgroepen met behulp van CRM en het beheer van contactformulieren mogelijk.

Om de verschillende functies te vervullen, maakt HubSpot gebruik van cookies, kleine tekstbestanden die lokaal worden opgeslagen in het cachegeheugen van uw webbrowser op uw eindapparaat en die een analyse van uw gebruik van de website door ons mogelijk maken. De cookies verzamelen bepaalde informatie, zoals het IP-adres, de locatie, het tijdstip waarop de pagina werd bekeken, enz. De door HubSpot verzamelde informatie wordt op HubSpot-servers opgeslagen en namens ons geanalyseerd.

Indien in dit kader persoonsgegevens worden verwerkt, geschiedt de gegevensverwerking voor de statistische analyse van het gebruikersgedrag voor optimalisatie- en marketingdoeleinden overeenkomstig Art. 6 (1) lit. f DSGVO. Andere rechtsgrondslagen voor gegevensverwerking die van toepassing zijn binnen het toepassingsgebied van specifieke HubSpot-diensten (zoals de noodzaak van uitdrukkelijke toestemming op grond van art. 6 (1) a DSGVO bij het verzenden van nieuwsbrieven) blijven hierdoor onaangetast.

Wij hebben een orderverwerkingsovereenkomst gesloten met HubSpot, waarmee wij HubSpot verplichten de gegevens van onze klanten te beschermen en niet door te geven aan derden.

U kunt permanent bezwaar maken tegen het verzamelen van gegevens door HubSpot met behulp van cookies en het plaatsen van cookies door de opslag van cookies dienovereenkomstig te verhinderen via uw browserinstellingen.

U kunt meer informatie over het privacybeleid van Hubspot verkrijgen op het volgende internetadres: https://legal.hubspot.com/de/datenschutz

Voor zover wettelijk vereist, hebben wij uw toestemming verkregen voor de verwerking van uw gegevens zoals hierboven beschreven in overeenstemming met Art. 6 Para. 1 lit. a DSGVO. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken met werking voor de toekomst. Om uw herroeping uit te voeren, volgt u de hierboven beschreven optie voor het maken van bezwaar.

13.2 Gebruik van affiliate-programma's

- Eigen affiliate programma
In verband met de productpresentaties op onze website hebben wij een eigen affiliate-programma, in het kader waarvan wij aan belangstellende derde exploitanten partnerlinks voor plaatsing op hun websites ter beschikking stellen die naar onze aanbiedingen leiden. Voor het affiliateprogramma worden cookies gebruikt, die in de regel op de partnerpagina na het aanklikken van een overeenkomstige partnerlink worden geplaatst en waarvoor wij volgens de gegevensbeschermingswetgeving in dit verband niet verantwoordelijk zijn. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw eindapparaat worden opgeslagen om de oorsprong te kunnen traceren van transacties (bv. "sales leads") die via dergelijke links worden gegenereerd. Zo kunnen wij onder meer herkennen dat u op de partnerlink hebt geklikt en naar onze website bent doorgestuurd. Deze informatie is nodig voor de betalingsafwikkeling tussen ons en de affiliate partners. Voor zover de informatie ook persoonsgegevens bevat, vindt de beschreven verwerking plaats op grond van ons gerechtvaardigd financieel belang bij de verwerking van commissiebetalingen overeenkomstig art. 6 lid 1 lit. f DSGVO.
Indien u de evaluatie van het gebruikersgedrag via cookies wenst te blokkeren, kunt u uw browser zo instellen dat u over het plaatsen van cookies wordt geïnformeerd en individueel over de aanvaarding ervan kunt beslissen of de aanvaarding van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen kunt uitsluiten.

14) Webanalysediensten

- Matomo (voorheen Piwik)
Op deze website worden gegevens verzameld en opgeslagen met behulp van de webanalyse-software Matomo (www.matomo.org), een dienst van de provider InnoCraft Ltd, 150 Willis St, 6011 Wellington, Nieuw-Zeeland, ("Matomo") op basis van ons legitieme belang bij de statistische analyse van gebruikersgedrag voor optimalisatie- en marketingdoeleinden op grond van art. 6 (1) lit. f DSGVO. Voor hetzelfde doel kunnen op basis van deze gegevens gepseudonimiseerde gebruikersprofielen worden opgesteld en geëvalueerd. Voor dit doel kunnen cookies worden gebruikt. Cookies zijn kleine tekstbestanden die lokaal worden opgeslagen in het cachegeheugen van de internetbrowser van de bezoeker van de site. De cookies maken onder meer de herkenning van de internetbrowser mogelijk. De met de Matomo technologie verzamelde gegevens (inclusief uw gepseudonimiseerde IP-adres) worden op onze servers verwerkt.
De door de cookie gegenereerde informatie in het pseudonieme gebruikersprofiel wordt niet gebruikt om de bezoeker van deze website persoonlijk te identificeren en wordt niet samengevoegd met persoonlijke gegevens over de drager van het pseudoniem.
Indien u niet akkoord gaat met de opslag en evaluatie van deze gegevens van uw bezoek, kunt u te allen tijde bezwaar maken tegen de opslag en het gebruik ervan voor de toekomst door hierop te klikken. In dat geval wordt er een zogenaamde opt-out cookie in uw browser geplaatst, waardoor Matomo geen sessiegegevens zal verzamelen. Als u uw cookies volledig verwijdert, wordt het opt-out-cookie ook verwijderd en moet u dit mogelijk opnieuw activeren.
Voor zover wettelijk vereist, hebben wij uw toestemming verkregen voor de verwerking van uw gegevens zoals hierboven beschreven in overeenstemming met Art. 6 para. 1 lit. a DSGVO. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken met werking voor de toekomst. Om uw herroeping uit te voeren, kunt u deze dienst deactiveren in de "Cookie Consent Tool" op de website.

15) Gebruik van een live-chatsysteem

Eigen live chat systeem
Op deze website worden, met het oog op de werking van een live-chatsysteem dat dient om livevragen te beantwoorden, uw meegedeelde chatnaam en uw meegedeelde chatinhoud als gegevens verzameld en opgeslagen voor het verloop van de chat. De chat en uw opgegeven chatnaam worden uitsluitend opgeslagen in het zogenaamde RAM (random access memory) en onmiddellijk verwijderd zodra wij of u het chatgesprek hebben beëindigd, maar niet later dan 2 uur na het laatste bericht in de chatgeschiedenis. Cookies worden gebruikt om de chatfunctie te laten werken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die lokaal worden opgeslagen in het cachegeheugen van de internetbrowser van de bezoeker van de site. De cookies maken het mogelijk de internetbrowser van de bezoeker van de site te herkennen om ervoor te zorgen dat de individuele gebruikers van de chatfunctie van onze website kunnen worden onderscheiden.
Indien de op deze manier verzamelde informatie een persoonlijke referentie heeft, vindt de verwerking plaats in overeenstemming met art. 6 lid 1 lit. f DSGVO op basis van ons legitieme belang bij een effectieve klantenservice en de statistische analyse van gebruikersgedrag voor optimalisatiedoeleinden.
Om te voorkomen dat cookies worden opgeslagen, kunt u uw internetbrowser zo instellen dat er in de toekomst geen cookies meer op uw computer kunnen worden opgeslagen of dat reeds opgeslagen cookies worden gewist. Het uitschakelen van alle cookies kan echter tot gevolg hebben dat de chatfunctie op onze website niet meer kan worden uitgevoerd.

16) Gereedschap en diversen

16.1 - DATEV
Wij gebruiken de cloud-gebaseerde boekhoudsoftware van DATEV eG, Paumgartnerstr. 6-14, 90429 Neurenberg ("DATEV") om onze boekhouding te voeren.
DATEV verwerkt inkomende en uitgaande facturen en, indien van toepassing, ook de banktransacties van onze onderneming om de facturen automatisch te registreren, deze te matchen met de transacties en hieruit de financiële boekhouding op te stellen in een gedeeltelijk geautomatiseerd proces.
Voor zover in het kader van dit proces ook persoonsgegevens worden verwerkt, geschiedt de verwerking overeenkomstig art. 6 lid 1 letter f DSGVO op grond van ons gerechtvaardigd belang bij een efficiënte organisatie en documentatie van onze zakelijke transacties.
Voor meer informatie over DATEV, de geautomatiseerde verwerking van gegevens en de regelgeving inzake gegevensbescherming, kunt u terecht op https://www.datev.de/web/de/m/ueber-datev/datenschutz/.
- PayJoe
Wij gebruiken de dienst "PayJoe" van NetConnections GmbH, Jesinger Str. 52, 73230 Kirchheim unter Teck ("PayJoe") voor onze boekhouding. PayJoe fungeert als interface tussen de gebruikte betalingsdienstaanbieders en onze boekhoudsoftware, in die zin dat de dienst individuele transacties van de betalingsdienstaanbieders verwerkt en deze verrijkt met documentgegevens. Op die manier kunnen inkomende betalingen, terugbetalingen, vergoedingen en uitbetaalde bedragen van de betalingsdienstaanbieders automatisch worden geregistreerd en verwerkt in de gebruikte boekhoudsoftware. Bovendien maakt PayJoe de automatische en formaatconforme transmissie mogelijk van fysieke of digitale inkomende facturen naar de boekhoudsoftware die voor de registratie ervan wordt gebruikt.
Voor zover bij deze processen ook persoonsgegevens worden verwerkt, geschiedt de verwerking overeenkomstig art. 6 lid 1 letter f DSGVO op grond van onze gerechtvaardigde belangen bij de efficiënte organisatie en documentatie van onze zakelijke transacties alsmede bij een relevante en volledige boekhoudkundige verwerking.
Wij hebben met NetConnections GmbH als exploitant van PayJoe een overeenkomst voor de verwerking van bestellingen gesloten, waarmee wij het bedrijf verplichten de gegevens van onze klanten te beschermen en niet aan derden door te geven.
Meer informatie over de bepalingen inzake gegevensbescherming van PayJoe vindt u op https://www.payjoe.de/datenschutzerklaerung.html.

16.2 Cookie-toestemmingstool gebaseerd op Usercentrics-technologie

Deze website gebruikt een cookie-toestemmingstool met technologie van Usercentrics GmbH, Sendlinger Straße 7, 80331 München (hierna "Usercentrics") om effectieve toestemming van de gebruiker te verkrijgen voor cookies en op cookies gebaseerde toepassingen waarvoor toestemming vereist is.

Door de integratie van een overeenkomstige JavaScript-code krijgen gebruikers bij het openen van de pagina een banner te zien waarin zij hun toestemming kunnen geven voor bepaalde cookies en/of op cookies gebaseerde toepassingen door een vinkje te zetten. Het hulpmiddel blokkeert het plaatsen van alle cookies waarvoor toestemming is vereist totdat de betreffende gebruiker de betreffende toestemming geeft door een vinkje te zetten. Dit zorgt ervoor dat dergelijke cookies alleen op het eindapparaat van de gebruiker worden geplaatst als daarvoor toestemming is gegeven.

Om de cookie-toestemmingstool in staat te stellen paginaweergaven duidelijk aan individuele gebruikers toe te wijzen en de door de gebruiker gemaakte toestemmingsinstellingen voor de duur van een sessie individueel te registreren, loggen en opslaan, wordt bepaalde gebruikersinformatie (waaronder het IP-adres) door de cookie-toestemmingstool verzameld wanneer onze website wordt opgeroepen, doorgestuurd naar servers van Usercentrics en daar opgeslagen.

Deze gegevensverwerking wordt uitgevoerd in overeenstemming met Art. 6 (1) lit. f DSGVO op basis van ons legitiem belang in een wettelijk compliant, gebruikersspecifiek en gebruiksvriendelijk toestemmingsbeheer voor cookies en daarmee in een wettelijk compliant ontwerp van onze website.

Verdere rechtsgrondslag voor de beschreven gegevensverwerking is voorts Art. 6 para. 1 lit. c DSGVO. Als verantwoordelijke partij zijn wij wettelijk verplicht het gebruik van technisch onnodige cookies afhankelijk te maken van de toestemming van de gebruiker.

Wij hebben met Usercentrics een overeenkomst voor de verwerking van bestellingen gesloten, waarbij wij Usercentrics verplichten de gegevens van de bezoekers van onze website te beschermen en niet aan derden door te geven.

Voor meer informatie over het gebruik van gegevens door Usercentrics verwijzen wij u naar het Privacybeleid van Usercentrics op https://usercentrics.com/privacy-policy/.

16.3 - Adobe lettertypen (Typekit)
Deze site maakt gebruik van zogenaamde webfonts die worden geleverd door Adobe Systems Incorporated, 345 Park Avenue, San Jose, CA 95110-2704, USA ("Adobe") voor de uniforme weergave van fonts. Wanneer u een pagina oproept, laadt uw browser de vereiste weblettertypes in zijn browsercache om de teksten en lettertypes correct weer te geven.
Daartoe moet de browser die u gebruikt, verbinding maken met de servers van Adobe. Dit kan er ook toe leiden dat persoonsgegevens worden doorgegeven aan servers van Adobe in de VS. Op die manier komt Adobe te weten dat onze website via uw IP-adres is geraadpleegd. Adobe Lettertypes worden gebruikt in het belang van een uniforme en aantrekkelijke presentatie van onze online aanbiedingen. Dit vertegenwoordigt een rechtmatig belang in de zin van art. 6, lid 1, onder f), DSGVO. Als uw browser geen weblettertypen ondersteunt, zal een standaardlettertype van uw computer worden gebruikt.
Meer informatie over Adobe Fonts vindt u op https://fonts.adobe.com/ en in het privacybeleid van Adobe: https://www.adobe.com/de/privacy.html.
- Google web lettertypen
Deze site maakt gebruik van zogenaamde webfonts geleverd door Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland ("Google") voor de uniforme weergave van fonts. Wanneer u een pagina oproept, laadt uw browser de vereiste weblettertypes in zijn browsercache om de teksten en lettertypes correct weer te geven.
Daartoe moet de browser die u gebruikt, verbinding maken met de servers van Google. Dit kan er ook toe leiden dat persoonsgegevens worden doorgegeven aan de servers van Google LLC. in de VS. Op die manier komt Google te weten dat onze website via uw IP-adres werd geraadpleegd. Google Web Fonts worden gebruikt in het belang van een uniforme en aantrekkelijke presentatie van onze online aanbiedingen. Dit vertegenwoordigt een rechtmatig belang in de zin van art. 6, lid 1, onder f), DSGVO. Als uw browser geen weblettertypen ondersteunt, zal een standaardlettertype van uw computer worden gebruikt.
Meer informatie over Google Web Fonts is te vinden op https://developers.google.com/fonts/faq en in het privacybeleid van Google: https://www.google.com/policies/privacy/

17) Rechten van de betrokkene

17.1 De toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming kent u de volgende rechten van de betrokkene toe (toegangs- en interventierechten) ten opzichte van de voor de verwerking verantwoordelijke met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens, waarbij wordt verwezen naar de vermelde rechtsgrondslag voor de respectieve uitoefeningsvoorwaarden:

 • Recht op informatie overeenkomstig art. 15 DSGVO;
 • Recht op rectificatie overeenkomstig art. 16 DSGVO;
 • Recht op wissing overeenkomstig artikel 17 DSGVO;
 • Recht op beperking van de verwerking overeenkomstig art. 18 DSGVO;
 • Recht op informatie overeenkomstig artikel 19 van de GDPR;
 • Recht op gegevensoverdraagbaarheid overeenkomstig art. 20 DSGVO;
 • Recht om de overeenkomstig artikel 7, lid 3, DSGVO gegeven toestemming in te trekken;
 • Recht om een klacht in te dienen overeenkomstig artikel 77 van de GDPR.

17.2 RECHT VAN BEZWAAR

INDIEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN IN HET KADER VAN EEN BELANGENAFWEGING OP BASIS VAN ONS DOORSLAGGEVEND LEGITIEM BELANG, HEBT U HET RECHT OM TE ALLEN TIJDE BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DEZE VERWERKING MET WERKING VOOR DE TOEKOMST OP GRONDEN DIE VOORTVLOEIEN UIT UW BIJZONDERE SITUATIE.
INDIEN U GEBRUIK MAAKT VAN UW RECHT OM BEZWAAR TE MAKEN, ZULLEN WIJ DE VERWERKING VAN DE BETROKKEN GEGEVENS STOPZETTEN. WIJ BEHOUDEN ONS ECHTER HET RECHT VOOR OM DE VERWERKING VOORT TE ZETTEN INDIEN WIJ DWINGENDE LEGITIEME GRONDEN VOOR DE VERWERKING KUNNEN AANTONEN DIE ZWAARDER WEGEN DAN UW BELANGEN, GRONDRECHTEN EN FUNDAMENTELE VRIJHEDEN, OF INDIEN DE VERWERKING GEBEURT MET HET OOG OP HET DOEN GELDEN, UITOEFENEN OF VERDEDIGEN VAN RECHTSVORDERINGEN.

INDIEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN MET HET OOG OP DIRECT MARKETING, HEBT U HET RECHT OM TE ALLEN TIJDE BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS MET HET OOG OP DERGELIJKE MARKETING. KUNT U BEZWAAR AANTEKENEN ZOALS HIERBOVEN BESCHREVEN.

INDIEN U UW RECHT VAN VERZET UITOEFENT, ZULLEN WIJ DE VERWERKING VAN DE BETROKKEN GEGEVENS VOOR DIRECT-MARKETINGDOELEINDEN STOPZETTEN.

18) Duur van de opslag van persoonsgegevens

De duur van de opslag van persoonsgegevens wordt bepaald op basis van de respectieve rechtsgrondslag, het doel van de verwerking en - indien van toepassing - daarnaast op basis van de respectieve wettelijke bewaartermijn (bijv. bewaartermijnen op grond van het handelsrecht en het belastingrecht).

Bij de verwerking van persoonsgegevens op basis van uitdrukkelijke toestemming overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder a), van de AVG, worden deze gegevens opgeslagen totdat de betrokkene zijn toestemming intrekt.

Voor zover er wettelijke bewaartermijnen bestaan voor gegevens die in het kader van wettelijke of quasi-wettelijke verplichtingen op basis van art. 6 lid 1 sub b DSGVO worden verwerkt, worden deze gegevens na afloop van de bewaartermijnen routinematig gewist, voor zover ze niet meer nodig zijn voor de uitvoering van de overeenkomst of het aangaan van de overeenkomst en/of er van onze kant geen gerechtvaardigd belang is voor de verdere opslag.

Wanneer persoonsgegevens worden verwerkt op grond van artikel 6, lid 1, onder f), van de AVG, worden deze gegevens opgeslagen totdat de betrokkene zijn recht op verzet overeenkomstig artikel 21, lid 1, van de AVG uitoefent, tenzij wij dwingende legitieme gronden voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van de betrokkene, of de verwerking dient om rechtsvorderingen te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen.

Bij de verwerking van persoonsgegevens met het oog op direct marketing op grond van artikel 6, lid 1, onder f), van de AVG, worden deze gegevens opgeslagen totdat de betrokkene zijn recht van verzet overeenkomstig artikel 21, lid 2, van de AVG heeft uitgeoefend.

Tenzij anders aangegeven in de overige informatie in deze verklaring over specifieke verwerkingssituaties, worden opgeslagen persoonsgegevens anderszins gewist wanneer zij niet langer noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of anderszins verwerkt.

 
© IT advocatenkantoor
 

DOCID: ##ITK-f0d21959efa128824f588e044a561924##

Versie: 202112020059

CALA Boards - Voel de golven

0
  Winkelwagen
  Leeg winkelmandje